top of page

Risk of Replacement : Cognitive Labourช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา สื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งได้เปิดตัว ณัชชา ผู้ประกาศข่าว AI รายแรกของไทย ในรายการ News Alert ข่าวสั้นที่รายงานสถานการณ์ประจำวัน โดยผู้ประกาศข่าว AI จะนำเสนอเนื้อหาตามข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งส่วนมากจะเป็นการรายงานข่าวทั่วไป สถานการณ์หรือพยากรณ์อากาศ ช่วยให้ผู้สื่อข่าวและกองบรรณาธิการณ์มีเวลาเตรียมตัวและลึกรายละเอียดเนื้อหาข่าวได้มากขึ้น ซึ่งในหลายประเทศก็มีการใช้ผู้ประกาศข่าว AI ในบางรายการ เช่น อ่านข่าวพยากรณ์อากาศในประเทศไต้หวัน หรือสามารถนำเสนอข่าวได้ 2 ภาษาในประเทศมาเลเซีย เป็นต้น


จะเห็นได้ว่า วงการสื่อสารมวลชน เริ่มมีการนำ AI มาใช้เพื่อต่อยอดงานด้านสื่อมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกาศข่าวในเนื้อหาสั้น ๆ หรืออัพเดตประจำวันอย่างการพยากรณ์อากาศจากการป้อนข้อมูลได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายวงการที่นำ AI มาช่วยในการทำงานอย่าง วงการแพทย์ โดยถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยโรคและติดตามอาการผู้ป่วยทำให้แนะนำการรักษาที่ดีขึ้น หรือนำมาใช้ในการคาดการณ์ระยะเวลาในการรอคอยและนัดหมายผู้ป่วย ทำให้กระบวนการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถของ AI ที่วิเคราะห์ชุดข้อมูลจำนวนมากจากการรักษาที่ผ่านมา ช่วยให้งานด้านการแพทย์ทำได้ดียิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม การใช้ AI ในวงการแพทย์ยังมีข้อจำกัดในการวินิจฉัยที่อาจคลาดเคลื่อนและความเสี่ยงที่ข้อมูลของผู้ป่วยจะรั่วไหล จึงต้องมีนโยบายและกำหนดแนวทางการใช้งาน AI ให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรมด้วย


นี่อาจเป็นตัวสะท้อนแล้วว่า AI ถูกพัฒนาได้รวดเร็วและสามารถทดแทนงานบางอย่างที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ได้ดีขึ้น แม้ว่า AI จะทำงานที่ทำซ้ำได้และไม่ซับซ้อนดีกว่ามนุษย์ แต่ไม่ใช่ว่าทุกงานที่ AI จะทำแทนได้

วันนี้เรายังคงอยู่กับหนังสือ AI Superpower ของคุณ Kai-Fu Lee โดยจะพูดถึงความเสี่ยงของการแทนที่ด้วย AI ในประเภทงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะเฉพาะตัวที่จะถ่ายทอดงานออกมาได้นั้น พบว่างานบางอย่างกำลังจะถูกแทนที่ด้วย AI อย่างสมบูรณ์ งานบางอย่าง AI กำลังจะเข้ามาแทนที่อย่างช้าๆ แล้วงานนี้ใครจะอยู่หรือจะไป AI จะทำงานร่วมกับมนุษย์ยังไงเรามาดูกัน

-จากแผนภาพ Risk of replacement: Cognitive Labour แกน y แสดงถึงงานที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสังคม ใช้ทักษะการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อสร้างความประทับใจ จากด้านล่างคือเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมต่ำจนขึ้นมาถึงด้านบนคือเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมสูง แกน x แสดงถึงการใช้ทักษะในการทำงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานทั่วไป เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจนกระทั่งต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างแผนกลยุทธ์เฉพาะตัวได้ จากด้านซ้ายคือการทำงานมีประสิทธิภาพไปจนถึงด้านขวาที่ต้องต่อยอดความคิดสร้างสรรค์หรือกลยุทธ์ ซึ่งสามารถแบ่งความเสี่ยงของการแทนที่ด้วย AI ได้ 4 โซนด้วยกัน ได้แก่


Danger Zone ด้านซ้ายล่างแสดงงานที่มีความเสี่ยงสูงในการถูกทดแทนด้วย AI

งานที่ใช้ความรู้ความเข้าใจ มีลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อน มีแบบแผนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วย AI เช่น ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่มี chatbot เข้ามาตอบปัญหาลูกค้าแทน นักรังสีวิทยาที่มีโปรแกรม AI สามารถวิเคราะห์ผลได้หรืองานแปลภาษาที่สามารถให้ ChatGPT แปลเป็นภาษาอื่นๆได้มากกว่าสองภาษา


Safe Zone ด้านขวาบนแสดงงานที่มีความเสี่ยงต่ำในการถูกทดแทนด้วย AI

เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ รวมไปถึงพบเจอผู้คนและต้องอาศัยความใกล้ชิด การเข้าสังคม ซึ่งเราให้ค่ากับการได้เจอและได้รับบริการจากคนด้วยกันเองอย่างมากทำให้ AI ไม่สามารถแทนได้ เช่น ผู้บริหารที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรหลายด้านและแก้ปัญหาตามกลยุทธ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และต้องพบเจอผู้คนมากมาย ทนายความ ที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารอย่างมาก ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและการปรับใช้ในแต่ละคดี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะหลายด้านรวมกับความเกี่ยวข้องกับสังคมสูง


Human Veneer ด้านซ้ายบนแสดงงานที่ทดแทนได้แค่บางส่วน

อย่างด้านการคำนวณหรือจดจำที่เน้นการทำซ้ำและการหาความเหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้ด้วย AI แต่การโต้ตอบทางสังคมยังทำได้ยาก รวมถึงงานที่สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมกับมนุษย์ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่ จึงถูกแทนด้วย AI ได้ยากแต่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น ครู แพทย์ นักวางแผนการเงิน ไกด์นำเที่ยว


Slow Creep ด้านขวาล่างแสดงงาน AI ค่อยๆเข้ามาแทนที่

เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่างานที่ยากสำหรับ AI ในตอนนี้คืองานที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ แต่งานประเภทนี้อาจไม่ได้ให้คุณค่ากับการรับบริการจากคนด้วยกันเองมากขนาดนั้น จึงเป็นที่กังวลว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ AI จะสามารถแทนที่งานเหล่านี้ได้ในอนาคตอันใกล้ เช่น นักออกแบบกราฟิก ซึ่งตอนนี้ ChatGPT ก็สามารถทำให้งานออกแบบทำง่ายขึ้น ทั้งการออกแบบโลโก้และแบนเนอร์ รวมไปถึงการสร้างรูปภาพและวิดีโอ คอลัมนิสต์หรือผู้เขียนเรื่องประจำสำนักงานข่าวที่จะต้องสรุปเนื้อหาและเรียบเรียงคำที่เข้าใจง่าย ซึ่งตอนนี้ก็มีการใช้ ChatGPT มาช่วยได้และ AI ยังคงคืบคลานเข้ามาในงานวงการสื่ออย่างต่อเนื่องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น


ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า AI ถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต การทำงานและการสื่อสาร แต่เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและประโยชน์ที่ได้รับจาก AI เราจึงควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ซึ่งการเข้าใจใน AI นี้เองจะช่วยให้เราปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัท ไอเอ็ม อิมพาวเวอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน AI Transformation ให้กับเจ้าของธุรกิจมากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เราเคยร่วมงานกับลูกค้าในหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท, การท่องเที่ยว, ทัวร์, คลินิกเสริมความงามชื่อดัง, โรงพยาบาล, แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดัง และอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งนอกจากการให้คำปรึกษาแล้ว เรายังเป็นผู้พัฒนาโซลูชัน AI ที่ตอบโจทย์และสร้างสรรค์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

เรามุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจของคุณ

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความรู้ทางด้าน AI ที่ลึกซึ้ง เราพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์คู่คิดและมืออาชีพในการนำธุรกิจของคุณก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพและมั่นคงครับ

ติดต่อเราได้ที่: techlead@imimpowerconsulting.com

หรือนัดปรึกษากับเราว่า AI จะสามารถใช้งานในธุรกิจของคุณได้อย่างไร: https://calendly.com/joeimpower/business-introduction-call

(Book a FREE discovery call with us here!)

-

อ้างอิง

Kai-Fu Lee. AI Super-powers: China, Silicon Valley and the New World.

New York: Houghton Mifflin Harcourt. 2018. 253pp.

0 views0 comments

Comments


bottom of page